Ewangelia Jana

Dzieło Jezusa w niebie

Jezus Chrystus miał misję podczas swojego czasu tu na ziemi. Omówiliśmy to, rozważając dzieło, jakiego tu dokonał. Przez ostatnie 2000 lat jest w niebie i wypełnia tam pewne zadania.
Biblia: Ewangelia Jana Słowa kluczowe: Dzieło Jezusa - Niebo - Wstawiennictwo

Bóg umożliwia nam wydawanie owocu

Z powodu grzechu relacja między Bogiem a ludźmi została przerwana. Jednak z powodu łaski i wiary w Jezusa Chrystusa jesteśmy powołani do głębokiej relacji z Bogiem. Bóg chce, aby z tej relacji rodził się owoc.
Biblia: Ewangelia Jana Słowa kluczowe: Przycinanie - Wydawanie owocu

Kim jest Duch Święty?

Kim jest Duch Święty? Czy jest Osobą? Czy może powinniśmy pojmować Go jako moc Bożą? Albo samego Boga?
Biblia: Ewangelia Jana Słowa kluczowe: Duch - Duch Święty - Osoba - Trójca