II List do Koryntian

Patrzenie odrodzonymi oczyma

Wiele zmieniło się od czasu, gdy staliśmy się chrześcijanami, prosząc Jezusa, by przebaczył nasze grzechy i stał się Panem naszego życia.