Księga Sędziów

Boże prowadzenie i nasz udział

Kiedy nie wiemy co robić, możemy poprosić Boga o prowadzenie, bo kto wie lepiej niż On, co dla nas najlepsze?