II Księga Samuela

Nieodpowiedziane modlitwy

Dlaczego nasze modlitwy pozostają czasem bez odpowiedzi?
Biblia: II Księga Samuela Słowa kluczowe: Modlitwa - Modlitwy