I Księga Samuela 

Anna, matka według Bożego serca

Jest także wiele historii, w których możemy zobaczyć, w jaki sposób kobiety żyły z Bogiem. Jedną z nich jest opowieść o Annie, matce Samuela.