Lista tematów

Przyjdź, słuchaj i postępuj według tego

Wielu ludzi nazywa Jezusa Chrystusa „Panem”, ale nie czyni tego, o co On nas prosi.
Biblia: Ewangelia Łukasza Słowa kluczowe: Poświęcenie - Posłuszeństwo