Lista tematów

Kim jesteśmy dla naszych przyjaciół?

Ewangelia Łukasza 19:10 mówi nam dlaczego Jezus Chrystus przyszedł na ziemię: aby odnaleźć i zbawić zgubionych. Dlaczego my tu jesteśmy?
Biblia: Ewangelia Łukasza Słowa kluczowe: Ewangelizacja - Przyjaciele