Lista tematów

Jedność i dojrzałość duchowa

Jedność w kościele jest skutkiem dojrzałości jego członków.
Biblia: I List do Koryntian Słowa kluczowe: Dojrzałość - Duchowy - Jedność - Wzrost