Przyjdź, słuchaj i postępuj według tego

Wielu ludzi nazywa Jezusa  Chrystusa „Panem”, ale nie czyni tego, o co On nas prosi.

(46) Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? (47) Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je.

Ewangelia Łukasza 6,46-47 (BW)

Fundament

Problem polega więc na tym: wołamy do Niego „Panie, Panie”, jednak nie wykonujemy tego, co On mówi. Pan w jasny sposób, podając odpowiednią kolejność rzeczy, mówi, o co chodzi: przyjdź do Jezusa, słuchaj Jego słów i postępuj zgodnie z nimi. Potem możemy nazywać Go Panem.

(48) Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. (49) Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu, i uderzyły weń wody, i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny.

Ewangelia Łukasza 6,48-49 (BW)

Ktokolwiek przychodzi, słucha i postępuje według tego, zbuduje  swój dom na skale. Jest nią Jezus. Kiedy w życiu pojawią się trudności, będziesz szczęśliwy, że Twój dom został zbudowany we właściwy sposób.  

Posłuszeństwo

Ktokolwiek słucha, ale nie robi tego, co mówi Jezus (kto nie jest posłuszny), może mieć również ładny dom.  Pewnego dnia jednak stanie się oczywiste, że nie ma on fundamentów. Kiedy tylko wydarzy się coś strasznego, dom ten zawali się.   

Przyjdź do Jezusa Chrystusa, czytaj Jego Słowo i postępuj zgodnie z Nim.  Być posłusznym Jezusowi to kłaść pod własne życie fundament, na którym będziesz mógł stanąć, gdy nadejdą burze.