Lista tematów

Czytaj, żyj i przekaż innym

Ludzie, którzy czytają Słowo Boże i również je stosują, będą nie tylko błogosławieni przez Boga, ale również będą mogli przekazać to Słowo innym.

Boża moc w naszym życiu

Czy Bóg czeka aż do Niego zawołamy, czy jest tak silnie zaangażowany w nasze życie, że sam podejmuje inicjatywę?
Biblia: II Księga Kronik Słowa kluczowe: Potężny - Szukanie - Życie

Posolony i czysty

Jako chrześcijanie żyjemy w świecie, który przemienia się w ciemność. Jest wiele pięknych i dobrych rzeczy, ale coraz więcej śmieci i ciemności wkracza na naszą drogę przez wiadomości, telewizję i różne wydarzenia.
Biblia: Księga Wyjścia Słowa kluczowe: Czysty - Ofiara - Święty - Uwielbienie - Życie