Nakaz z obietnicą

Kiedy Bóg daje nam jakiś nakaz, daje również obietnicę. Chroni nas i pomaga nam wypełnić  przekazane zadanie. Powinno to stanowić silną motywację, aby przyjąć nakazy Króla Królów i je wiernie wypełniać.  

(9) Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.

Księga Jozuego 1,9 (BW)

Jozue miał przed sobą wielkie zdanie. Mojżesz, przywódca narodu izraelskiego, zmarł; nie był w stanie wypełnić danego mu zadania, aby bezpiecznie wprowadzić naród Izraela (ponad milion ludzi) do Ziemi Obiecanej, mijając po drodze wrogów. Przed tym właśnie zadaniem stał teraz Jozue.  

Dostał więc dodatkowy nakaz.

Determinacja i wytrwałość  

Nie musimy drżeć i bać się, kiedy Bóg daje nam zadanie. Musimy natomiast wykonywać je z determinacją i do końca pozostać silni. Nie zawsze będzie łatwo – dlatego właśnie mamy ten dodatkowy nakaz. Determinacja i wytrwałość, jest tym, czego potrzebujemy, aby wykonać zlecone nam zadanie. 

Nie daj się zatrzymać ani zniechęcić

Możemy być zatrzymywani przez ludzi, którzy wiedzą lepiej, albo przez niesprzyjające okoliczności. Ktoś, kto jest blisko nas, może być przeciwko nam. Możemy też nie mieć na daną sprawę pieniędzy. Kiedy nakaz pochodzi od Boga, wiemy, że te rzeczy nas nie zatrzymają. 

Możemy się zniechęcić, gdy rzeczy okażą się innymi, niż zaplanowaliśmy, gdy zajmują więcej czasu albo gdy jesteśmy rozczarowani wynikami, jakie do tej pory osiągnęliśmy. Bóg jednak nie chce, abyśmy dali się zniechęcać. Niczemu ani nikomu.   

Poleganie na Bożej obecności i pomocy

W jaki sposób możemy być zdeterminowani? Jak mamy nie pozwolić sobie na zniechęcenie? Sam Bóg jest z nami i On nam pomoże.

Trudno nam w to uwierzyć, kiedy przekładamy powyższe na praktykę – nie widzimy Boga, jednak On obiecuje być z nami. Najpierw musimy w to uwierzyć – potem jesteśmy  w stanie w pełni polegać na Jego obietnicy. Wiara i zaufanie idą ze sobą ręka w rękę.

Obecność Boża oznacza, że On będzie nas prowadził i pomagał. Pomaga nam wykonywać Jego wolę. Cokolwiek musimy zrobić, gdziekolwiek iść – to obietnica! 

Biblia: Księga Jozuego Słowa kluczowe: Misja, Obietnica, Pomoc, Zadanie