Działanie Jezusa na ziemi

W jaki sposób święty, nieśmiertelny i nieskończony Bóg pomaga grzesznemu, śmiertelnemu i małemu człowiekowi? Boża odpowiedź: stając się człowiekiem i będąc jak człowiek w każdym aspekcie (oprócz grzechu), aby wziąć na siebie cały grzech i dzięki temu ponownie zjednoczyć człowieka z Bogiem.

Jezus Chrystus, Syn Boży, wziął na siebie to zadanie. Jego wielkim celem było dotarcie do wszystkich ludzi ze zbawczym dziełem. W pierwszym rozdziale Ewangelii Marka czytamy o trzech ważnych rzeczach, które Jezus zrobił, aby osiągnąć ten cel.

Przez Jego moc i autorytet 

(32) A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli, i opętanych przez demony. (33) I całe miasto zgromadziło się u drzwi. (34) I uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby, i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali.

Ewangelia Marka 1,32-34 (BW)

Ludzie przyprowadzali do Jezusa chorych i On ich uzdrawiał. Przez swoją moc i autorytet pokazał im, że zależy Mu na nich. W ten sposób możemy Go poznać. 

Przez Jego mądre nauczanie

(38) I rzekł im: Pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. (39) Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei, i wypędzał demony.

Ewangelia Marka 1,38-39 (BW)

Mamy tendencję, aby koncentrować swoją uwagę na uzdrowieniach i cudach. Czy cuda są nieważne? Nie, ale Biblia pokazuje nam, i potwierdza w wersecie 38, że najpierw idzie Jego Słowo, a po Nim następują cuda. 

Nauczanie Jezusa o grzechu i przebaczeniu wyjawia więcej o tym, kim On jest niż jakikolwiek cud! W wersecie 38 sam Jezus mówi, że przyszedł, aby głosić.

 Przez Jego relację z Ojcem

(35) A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił. (36) Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim. (37) A gdy go znaleźli, rzekli do niego: Wszyscy szukają cię.

Ewangelia Marka 1,35-37 (BW)

Trzecią rzeczą, jaką Jezus robi, aby osiągnąć swój cel – dotarcie do wszystkich ludzi z Jego zbawczym dziełem – jest trwanie w rozmowie z Bogiem, Jego Ojcem. Mimo że Jezus jest Synem Bożym, chce na każdym kroku pozostawać w bliskim kontakcie z Jego niebiańskim Ojcem. Chce od Niego otrzymać wszystko: wizję, siłę, mądrość i prowadzenie. 

Uczniowie Jezusa szukali Go, zaskoczeni, że nie mogli go wcześniej znaleźć. Z jakiego powodu my Go szukamy? Dla cudów? Dla korzyści relacji z Nim? Albo czy szukamy Go, ponieważ potrzebujemy Jego łaski, zbawienia, nauczania i prowadzenia?

Jezus chce, abyśmy wiedzieli kim On jest (w jego mocy, autorytecie i władzy), znali Jego przesłanie o grzechu i przebaczeniu oraz abyśmy żyli w zależności od Ojca, tak jak On żył. Tylko wtedy może osiągnąć swój cel w naszym życiu.